Phòng

Thời gian nhận phòng là 3 giờ chiều
Thời gian trả phòng là 10 giờ sáng

* Nếu bạn sẽ đến muộn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

* Theo quy định của tỉnh Osaka, thuế nhà nghỉ sẽ được tính theo tỷ lệ chỗ ở cho mỗi người mỗi đêm.